Twórcy

HANNA KULENTY

Kompozytorka, urodzona 18 marca 1961 roku w Białymstoku. Odbyła studia kompozytorskie u Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), a następnie u Louisa Andriessena w Hadze. Warsztat muzyczny doskonaliła na Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie oraz — w ramach wymiany artystycznej DAAD — w Berlinie.

Od roku 1989 pracuje jako kompozytorka niezależna, korzystając ze stypendiów twórczych i realizując liczne zamówienia. W 2003 roku uzyskała I lokatę na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO za Koncert na trąbkę i orkiestrę symfoniczną. Prowadziła kursy kompozytorskie m.in. w Apeldoorn, Radziejowicach i Monachium, pełniła także funkcję profesora wizytującego w Missouri State University. Od roku 2015 wykłada w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

W swojej twórczości Hanna Kulenty wykształciła wysoce zindywidualizowany język muzyczny oparty na autorskich technikach „polifonii łuków” i wywiedzionej z niej „polifonii wymiarów czasu”. Polifonia owa dotyczy w pierwszym rzędzie organizacji formy muzycznej i zakłada współistnienie w kompozycji wielu wątków energetycznych — „łuków” (nabrzmiewanie — kulminacja — wygaszenie) lub „wymiarów czasu” (konwencjonalny czas „krótki” wobec hipnotycznych czasów „dłuższych”). Próba dotknięcia tych ostatnich wiąże się z uczuciem metafizycznego transu, którego muzyczną reprezentację stanowią redukcja i uproszczenie środków muzycznego wyrazu, konsekwentne hamowanie rozwoju formy, uporczywość rytmicznych ostinati. Tytuł albumu płytowego Arcs and Circles [Łuki i okręgi] jest zarazem najlepszą wizytówką języka dźwiękowego kompozytorki.


Fot. Bartek Barczyk
Przewiń do góry