Twórcy

Joanna Wnuk-Nazarowa

Kompozytorka, dyrygentka i pedagog. Studiowała dyrygenturę i kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończyła w 1974 roku pod kierunkiem Krzysztofa Pendereckiego. Studia uzupełniała na mistrzowskich kursach dyrygentury u Hansa Swarowsky’ego w Austrii.

Była zatrudniona na stanowisku kierownika muzycznego w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, potem w Teatrze Starym w Krakowie. Od 1991 do 1997 roku sprawowała funkcję dyrektora naczelnego Państwowej Filharmonii w Krakowie. W latach 1997–1999 zajmowała stanowisko Ministra Kultury i Sztuki. W latach 2000–2018 pełniła funkcję dyrektora naczelnego i programowego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Była pomysłodawczynią wszystkich projektów Orkiestry, w tym „Maratonu twórczości Góreckiego”, „Pociągu do muzyki Kilara”, jak również biennale „Festiwal Prawykonań – Polska Muzyka Najnowsza”. Za jej dyrektury powstała nowa siedziba NOSPR z salą na 1800 miejsc, o unikatowej akustyce. Powołała również Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego, mający popularyzować polską muzykę na świecie oraz utrwalać w świadomości odbiorców znaczenie postaci Szymanowskiego i jego twórczości. Od 1974 roku była wykładowczynią w Akademii Muzycznej w Krakowie i członkiem Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki.

W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna (m.in. muzyka do dzieł: Król umiera Ionesco, Mizantrop Moliera w Teatrze Starym, Ryszard III Szekspira w Teatrze Wybrzeże, Operetka Gombrowicza w Teatrze im. Horzycy w Toruniu), oraz do spektakli Teatru Telewizji (m.in. Sen srebrny Salomei Słowackiego umieszczony w złotej setce teatru TVP – reż. Krzysztof Nazar). Dokonała również wielu opracowań muzycznych spektakli telewizyjnych (m.in. w reż. Kazimierza Kutza: Kolacja na cztery ręce, Antygona w Nowym Jorku, Emigranci, Wujaszek Wania, Ziarno zroszone krwią). Po przejściu na emeryturę w 2018 roku intensywnie zajęła się komponowaniem. Wśród jej ostatnich prawykonań znalazła się m.in. Wanda – pierwsza opera w katalogu kompozytorki, do słów misterium Cypriana Kamila Norwida (2021), zarejestrowana w wersji scenicznej zrealizowanej przez Operę Krakowską w 2023 roku i wydana na nośniku Blu-ray wraz z filmem dokumentalnym o autorce nakładem wytwórni ANAKLASIS. W 2023 roku Joanna Wnuk-Nazarowa została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej najwyższym odznaczeniem Państwowym – Orderem Orła Białego. Utwory Joanny Wnuk-Nazarowej ukazują się w Polskim Wydawnictwie Muzycznym.

Wydawcą utworów Joanny Wnuk-Nazarowej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Fot. Bartek Barczyk
Przewiń do góry