Twórcy

Romuald Twardowski

Kompozytor i pedagog, urodzony 17 czerwca 1930 roku w Wilnie. Studiował kompozycję u Juliusa Juzeliūnasa (1952–1957) w Konserwatorium Wileńskim oraz w PWSM w Warszawie u Bolesława Woytowicza (1957–1960). W latach 1963 i 1966 kontynuował studia kompozytorskie w Paryżu pod kierunkiem Nadii Boulanger.

W latach 1972–2010 wykładał w warszawskiej Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Zasiadał w jury prestiżowych konkursów muzycznych (m.in. od 1983 roku jako przewodniczący jury Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”, a od 1991 roku jako członek Rady Artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie).

Bogata twórczość Twardowskiego, w której zdobycze dwudziestowiecznej techniki kompozytorskiej łączą się z elementami tradycji dawnych epok, rozwija się w trzech zasadniczych nurtach: scenicznym (m.in. opery: Cyrano de Bergerac, 1962; Tragedyja, czyli rzecz o Janie i Herodzie, 1964; Lord Jim, 1973), religijnym (m.in. Psalmus 149 na chór mieszany, 1962; Mała liturgia prawosławna na zespół wokalny i 3 grupy instrumentów, 1968; Liturgia św. Jana Złotoustego na chór mieszany, 2006) oraz pedagogicznym (m.in. Mały koncert na fortepian i grupę instrumentów, 1980; Trio młodzieżowe na skrzypce, wiolonczelę i fortepian, 1993).

Dzieła artysty wielokrotnie nagradzane były na międzynarodowych konkursach kompozytorskich, m.in. Antifoneper tre gruppi d’orchestra na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu (II miejsce, 1963), Sonetti di Petrarca w Pradze (I nagroda, 1966), balet-pantomima Posągi czarnoksiężnika oraz dramat Lord Jim w Monako (I nagroda dwukrotnie, odpowiednio w 1965 i 1973).

W 1995 roku kompozytor otrzymał doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, a w 2006 roku Nagrodę im. I.J. Paderewskiego w Baltimore. Uhonorowany został wieloma orderami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim (1974) i Krzyżem Oficerskim (1985) Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką z Brylantem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2007) oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze — Gloria Artis (2010). Zmarł w styczniu 2024 roku.


Fot. Bartek Barczyk
Przewiń do góry