Wykonawcy

Cezary Duchnowski

Jeden z najciekawszych twórców muzyki komputerowej, algorytmicznej i improwizowanej. Odbył studia w klasie kompozycji Leszka Wisłockiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W centrum jego zainteresowań znalazła się muzyka komputerowa – był m.in. współinicjatorem utworzenia Studia Kompozycji Komputerowej w macierzystej uczelni. Od początku drogi twórczej interesował się także działaniami performatywnymi i improwizacjami.

Rolę kompozytora często łączy z rolą wykonawcy. W 1997 roku wraz z Marcinem Rupocińskim założył grupę Morphai, której głównym celem były działania parateatralne. Koncertuje i tworzy z Agatą Zubel jako duet ElettroVoce. Jest też członkiem grupy Phonos ek Mechanes (z Pawłem Hendrichem i Sławomirem Kupczakiem), tworzącej tzw. human-electronics – szczególnego rodzaju muzykę elektroniczną, w której komputery są kontrolowane za pomocą akustycznych instrumentów.

Niemal każdy utwór Cezarego Duchnowskiego ma w obsadzie komputer lub media elektroniczne, daje to bowiem kompozytorowi dodatkowe możliwości brzmieniowe, dalece bardziej interesujące niż samodzielne instrumenty akustyczne. Komputer jest także przydatnym narzędziem w samym procesie komponowania. Generuje on system symetrycznych list liczbowych, które wyrażają się w stosowanych strukturach harmonicznych czy długości odcinków utworu (np. 1 5 1, 2 4 2, 3 3 3 na skrzypce, wiolonczelę i komputer, 2011).

Artysta otrzymał m.in. I nagrodę na Międzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej w Rzymie za utwór monada 3 (2004), nagrodę ZKP za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki elektronicznej i działalność dydaktyczną (2012). Do jego ważniejszych kompozycji należą: cykl monady 1–5 (2001– 2006), opera Ogród Marty (2006), Rzeczywistość na rozciągniętych szelkach z okna na 2 fortepiany, smyczki i komputer (2008).

Przewiń do góry