Twórcy

Wybitna kompozytorka, wirtuozka skrzypiec, a także biegła pianistka i pisarka. Urodzona 5 lutego 1909 w Łodzi, zmarła 17 stycznia 1969 w Warszawie. Odebrała doskonałe wykształcenie muzyczne: najpierw pod kierunkiem ojca, potem w prywatnym konserwatorium Haliny Kijeńskiej w Łodzi, wreszcie w Konserwatorium Warszawskim u Kazimierza Sikorskiego (kompozycja) oraz Józefa Jarzębskiego (skrzypce). Studia kontynuowała w Paryżu u Nadii Boulanger (kompozycja) oraz André Toureta i Carla Flescha (skrzypce)
Skrzypek jazzowy i kompozytor. Już jako nastolatek zwrócił na siebie uwagę nadzwyczajnym potencjałem muzycznym. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie Henryka Gembalskiego, był stypendystą Berklee College of Music.
Polska grupa muzyczna założona w 1997 roku jako The Cracow Klezmer Band z inicjatywy Jarosława Bestera. Zespół tworzą czterej wybitni instrumentaliści, wykształceni muzycy klasyczni i jazzowi. Ich repertuar charakteryzuje się szerokim przekrojem stylistycznym, w którym zasymilowane zostały elementy muzyki klasycznej, jazzowej, awangardowej oraz dokonania współczesnej kameralistyki. Istotną rolę pełni improwizacja, będąca czynnikiem formotwórczym i muzyczną osią zespołu.
Nazywany genialnym wynalazcą i kreatorem nowych światów, a także showmanem i hochsztaplerem.
Swymi eksperymentami szokował, lecz na zawsze odmienił oblicze sztuki. Reprezentował postawę radykalną, dążąc do zerwania z tradycją we wszystkich możliwych wymiarach. Od dzieciństwa grał na fortepianie.
Najwybitniejszy polski kompozytor oraz „poeta fortepianu” przyszedł na świat 1 marca – (według oświadczeń kompozytora) bądź 22 lutego (zgodnie z metryką chrztu) 1810 roku w Żelazowej Woli, w kochającej muzykę rodzinie spolonizowanego Francuza Mikołaja Chopina i Tekli Justyny z Krzyżanowskich.
Pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent i producent muzyczny. Urodzony w Bydgoszczy, ukończył Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w klasie fortepianu Katarzyny Popowej-Zydroń.
Jeden z wiodących zespołów wykonujących muzykę improwizowaną w Polsce, wyznaczający nową jakość we współczesnej wizji muzycznego kolektywu. Nagradzany na najważniejszych europejskich konkursach jazzowych, takich jak m.in. Jazz Hoeilaart w Belgii.
Urodzony 19 września 1938 roku w Warszawie, studiował tamże w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej – grę na fortepianie u Marii Wiłkomirskiej oraz kompozycję u Kazimierza Sikorskiego. Studia kontynuował w Paryżu u Nadii Boulanger. Jest profesorem kompozycji w łódzkiej Akademii Muzycznej.
Strona 1 / 4
Przewiń do góry